Konferencen til dig der arbejder med forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom. 
 

Det Særlige Forældresamarbejde

-  inddragelse af barnet

 

d. 4. november, 2024

Klik nu for tilmelding

Kom med til en tværfaglig konference om det Særlige Forældresamarbejde.

 

Kom med til en tværfaglig konference om Det Særlige Forældresamarbejde.

Denne gang med fokus på inddragelse af barnet i samarbejdet.

Sidste år handlede konferencen om hvordan fagpersoner kan styrke samarbejdet med forældrene.

I år sætter vi fokus på hvordan du kan finde og inddrage barnets perspektiv. Indsatser og mål i familierne bør tilpasses barnets motivation og barnets værdier i livet.

Det hele har en større succesrate, hvis barnet er motiveret og inddraget i samarbejdet. Det gælder både den indsats, der tilbydes fra kommunen og det gælder den behandling som barnet tilbydes i regionalt regi.

På denne konference får du en hel dag med oplæg og erfaringsudveksling på tværs af kommune, region og private aktører. Det giver dig mulighed for at se de andres perspektiv og dele dit eget – vi tror på at en øget indsigt giver jer en mulighed for bedre at kunne inddrage barnet i Det Særlige Forældresamarbejde.

Tilmeld dig nu!

 

Tilmeld dig nu

Program: Det særlige forældresamarbejde – nu med inddragelse af barnet.

 

9.15 mulighed for kaffe og en bolle

 

9.45 - Velkommen og gennemgang af dagens program

 

10.00 – 11.00 - Erstat den svære samtale med den omsorgsfulde

Christina Abildgård - er pædagogisk konsulent og Marte Meo supervisor

I løbet af få sekunder kan vi skabe tillid til de mennesker vi skal tale med - afhængigt af hvordan vi møder dem.

Måden vi smiler på, hvordan vi bevæger kroppen og hvad vi siger til en start, har afgørende betydning for hvordan resten af samtalen eller behandlingen forløber.

På oplægget med Christina Abildgaard kigger vi på:

 • Hvordan vi kommunikerer tillidsvækkende, både verbal og nonverbalt
 • Hvordan vi lytter til barnet og samtidig at opfylde et behov/krav barnet ikke har lyst til
 • Hvordan vi beroliger et barn eller en forælder i affekt

Christina vil give os konkrete redskaber vi kan tage med hjem til vores praksis.

 

11.00 – 11.15 Pause

 

11.15 – 12.00 - Børn og unge med psykiske funktionsnedsættelsers perspektiver på inddragelse

Berit Juel Christoffersen, Socialrådgiver, Cand.soc. og lektor på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

 • Hvorfor er fokus på inddragelse vigtigt – og hvordan spiller det sammen med andre væsentlige begreber som eksempelvis beskyttelse og mestring?
 • Børn og unges perspektiver på inddragelse
  • Hvad mener de selv de kan bidrage med
  • Forældrene som hjælp til inddragelse
  • Erfaringer og gode råd
 • Hvordan kan vi anvende børn og unges perspektiver i arbejdet med inddragelse?

Berit har gennem flere år interesseret sig for inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser, og har blandt andet arbejdet med forskellige forsknings- og udviklingsprojekter på området. Oplægget tager afsæt i projektet ”Styrket inddragelse af børn med psykiske funktionsnedsættelser (Berg & Christoffersen, 2019-2023).

 

12.00 – 13.00 Frokost

 

13.00 – 13.45  Inddragelse af børn og unge i sundhedsvæsenet.  

Jakob Thestrup, MScGH og PhD-studerende på Mary Elizabeths Hospital – Riget for børn, unge og gravide.

 • Hvorfor og hvordan bruger sundhedsfaglige en legende tilgang som strategi til inddragelse af børn og unge?
 • Hvordan kan vi være med til at styrke sundhedsfagliges kompetencer til at inddrage børn og unge?
 • Hvad er børn og unges egne perspektiver og hvordan sikrer vi deres inddragelse i forskning og udviklingsprojekter?   

13.45  – 13. 55 – Hvad fylder hos forældre med børneinddragelse - Kirsten Damkjær

13.55 – 14.05 – Kis med et slides fra hendes perspektiv

14.05 – 14.25 - Pause

14.25 – 15.15 – Panel debat

Her er der mulighed for at stille spørgsmål og høre perspektiver fra forskellig vinkler på den enkelte problematik. Vi bruger cases fremsendt af deltagerne.

15.15 – 15.30 – Afslutning 

Praktiske informationer

Program: kommer snart

Sted: Hotel Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Tidspunkt:  kl 9.00 – 16.00 - 04. November 2024

Ved tilmelding samtykker du til udsendelse af deltagerliste, hvor dit navn og praksis fremgår. 

Tilmeld dig nu og opnå Early Bird Rabat!

Brug koden "EBP" for at sikre din plads til den særlige pris på kun 2.500,00 kr. inkl. moms.

Normalprisen er 3.750,00 kr., så tøv ikke med at drage fordel af denne fantastiske besparelse. Skynd dig – tilbuddet udløber den 1. juli 2024.

Ved tilmelding samtykker du til udsendelse af deltagerliste, hvor dit navn og praksis fremgår.  

Tilmeld dig nu

Hvad siger tidligere deltagere?

 
 

Mød dine værter

Kis Laursen

Ergoterapeut, rådgiver, podcastvært

Kis Laursen er en passioneret ergoterapeut og mor til Marie, som blev født med Osteogenesis Imperfecta. Hun har en dyb forståelse for de udfordringer og glæder, der følger med at opfostre et barn med fysisk handicap.

Gennem sin rådgivning i "Det Unikke Barn", etableret i 2017, hjælper Kis forældre og fagfolk med at skabe støttende miljøer for børn og unge med handicap og sjældne diagnoser. Hendes vision er at fremme udviklingen og trivslen for disse børn. De bedste resultater opnås gennem fælles indsats og samarbejde på tværs af fag og sektorer..

Kis har også udgivet materialer som "At Vælge Lykken" og produceret podcasten "Det Unikke Barn." Derudover er hun frivillig vejleder i Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta siden 1999, samt frivillig i foreningen Homestart.

 

 

Kirsten Damkjær

Overlæge, lægefaglig ansvarlig for Regionsklikkerne og Natlægevagten i Region Nordjylland

Med en dyb forpligtelse til udvikling og kvalitetssikring i sundhedsvæsenet, er Kirsten optaget på at forbedre almen praksis og lægevagtens effektivitet, samtidig at hun fremmer det tværsektorielt samarbejde.

Som forfatter til "Det Særlige Forældreskab", en guide for forældre til børn med kronisk sygdom eller særlige behov, har Kirsten en unik indsigt i de udfordringer, disse familier står overfor. Bogen tilbyder praktiske råd og strategier til at navigere i sundhedsvæsenet og det kommunale system, samtidig med at den anerkender og adresserer det følelsesmæssige kaos, der ofte følger med forældrerollen under disse omstændigheder.

Kirsten er dedikeret til at skabe positive forandringer og styrke samarbejdet mellem forskellige sektorer for at sikre, at alle børn, uanset deres helbredstilstand, får den støtte og omsorg, de fortjener.

 

Håber vi ses!

Har du spørgsmål til konferencen?

Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål.

Send en mail til: [email protected] eller [email protected]